Кафедраи адабиёти чахони

Мудири кафедраи адабиёти чаҳон номзади илмҳои филологū, дотсент Рахимова Робия Додовна

Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, Шаҳраки донишҷӯён, бинои  № 10

E-mail: кhamidova_67@mail.ru

Таърихи таъсисёбии кафедра

Дар заминаи кафедраи филологияи рус соли 2007 баробари таъсиси факултаи забони русӣ ва адабиёт кафедраи адабиёти ҷахонӣ таъсис дода шуд.
Таърихи кафедраи мазкур бо таърихи факултаи забон ва адабиёти рус зич алоқаманд аст. Дар замони шӯрави кафедраро устодони маъруф, аз қабили адабиётшиносон Петрушков Виктор Викторович, Астахов Владимир Гаврилович, Ефимов Виктор Васильевия, Петрушкова Виктория Викторовна роҳбарӣ кардаанд. Инчунин дар кафедра адабиётшиносони маъруф ба мисоли Милявский Борис Лвович, Володина Валентина Ананевна, Дик Валентина Яковлена, Исаев Геннадий Григорьевич, Сиганова Олга Петровна ва дигарон ко рва фаъолият кардаанд. Айни замон кафедраро Раҳимова Р. Д. рохбарӣ мекунад. Дар кафедра омӯзгороне кор мекунанд, ки тамоми умри худро сарфи таълиму тарбия кардааанд: Муллоҷонова Закия Алимовна, Тамара Мунавваровна Шагадаева, Ҳасанова Олмахон Акрамовна, Раҳмонов Ҷамшед.
Самти фаъолияти илмии кафедраи адабиети чахонӣ: «Қонуниятхои инкишофи адабиёти чаҳон». Мавзуи умумӣ: «Хусусиятҳои жанриву услубии адабиёти рус ва тарчума». Дар кафедра фанҳои зерин хонда мешаванд:
Введение в литературоведение
Русское устное народное творчество
Древнерусская литература
Литература 18 века
Литература 19 века
Литература 20 века
Современная русская литература
Спецкурсы и спецсеминары
ДПВ по литературе
Зарубежная литература
Ҷамъияти илмии донишчуён, донишчуёнро бо ду самт: «Тарчумон» – (роҳбар-дотсент Муллоҷонова З. А.) ва «Филолог» – (рохбар – дотсент Раҳимова Р. Д.) якҷоя мекунанд. Дар ҷалласаҳои Ҷамъияти илмии донишҷуй, донишҷуён малакаи корҳои илмиву тадкикотиро меомӯзанд. Донишҷуён интихоби адабиётро бо мавзӯи додашуда, ошкор намудани мухтасари мазмун, бо эзоҳ дар поварақ, бо муқоисаи андешаҳои гуногун оид ба ин ё он масъала, таҳлили филологии асарҳои бадеи адабиётро мемӯзанд.

Фаъолияти таълимиву методӣ

Дар назди кафедра маҳфилҳои гуногун, аз қабили «Маҳфили омӯзгори ҷавон» таҳти роҳбарии Шагадаева Т. М. фаъолият мекунад, ки мақсади асосиаш аз ташкили кор бо омӯзгорони ҷавон, дарёфт ва рушду инкишофи малакаи омӯзгории онҳо иборат мебошад. Машғулиятҳо тибқи ҷадвали пешакӣ тасдиқгардида ба роҳ монда шудаанд.

Шӯрои илмиву методӣ (ШИМ)

Вазифаи асосии ШИМ, ки роҳбарии онро Муллоҷонова З.А. бар ӯҳда дорад, аз гузаронидани ташхиси корҳои илмӣ, методии барои чоп пешниҳодшавандаи омӯзгорони кафедра иборат мебошад. Дар доираи семинарҳои методӣ ҳар моҳ маърӯзаҳо дар мавзӯъҳои гуногуни мубрами соҳаи адабиётшиносӣ ба муҳокимаи ва баррасии аъзоёни кафедра пешниҳод мегарданд. Маърӯзачиён мубодилаи афкор намуда, таҷрибаи андӯхтаашонро ҷиҳати самарнокӣ ва сифати усулҳои таълим нақл карда, ҳамкасбони худро бо усулҳои нави таълим ва таҳқиқи адабиёт ошно мекунанд.

Ҷамъияти илмии донишҷӯён

Ҷамъияти илмии донишҷӯён аз рӯйи ду самт бо донишҷӯёнро даври ҳам меоварад: Маҳфили илмии «Тарҷумон» – роҳбари илмиаш дотсенти кафедра Муллоҷонова З.А. ва маҳфили «Филолог» – роҳбари илмиаш дотсент Раҳимова Р.Д. Дар ҷалласаи ин маҳфилҳо тибқи нақшаи пешниҳодгардида донишҷӯён ба андӯхтани малакаи бурдани корҳои илмиву тадқиқотӣ машғул мебошанд. Донишҷӯён дар ҷараёни кор дар маҳфил нозукиҳои интихоби адабиётро аз рӯйи мавзӯи интихобшуда, гузоштани поварақ, муқоиса ва таҳлилу баррасии андешаҳои мухталиф, таҳлили асари бадеӣ ва ғайраро меомӯзанд.

Фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии кафедра

Дар кафедра корҳои илмӣ дар самти «Илмҳои филологӣ» оид ба мавзӯи «Пажӯҳиши масъалахои адабиёти ҷахонӣ» бурда мешавад.
Натиҷаи корҳои илмиву тадқиқотии устодони кафедра аз нашри рисолахо, китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методӣ, инчунин мақолаҳои илмиву методӣ иборат аст, ки ба донишҷӯён баҳри навиштани корҳои илмиву таҳқикотӣ (рефератҳо, корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм, корҳои магистрӣ ва ғ.) кӯмаки бевосита мерасонад.
Устодони кафедра ба дастурҳои таълимӣ, рисолаҳо ва дигар намуди корҳои илмиву методии муҳаққиқон берун аз донишгоҳ ва кишвар тақризҳо менависанд.
Барномаҳои таълимӣ аз фанҳои зерин таҳия ва чоп гардидаанд:
1. Муқаддимаи адабиётшиносӣ
2. Эчодиёти шифоҳии халки рус
3. Таърихи адабиёти рус дар асри 19
4. Таърихи адабиёёти руси асри 20
5. Таърихи танқиди адабии рус
6. Таърихи адабиёти хориҷӣ
7. Назарияи адабиёт
8. Курси амалии адабиёти рус
9. Таърихи адабиёти рус ва масъалахои тарҷумаи он
10. Асосхои тарҷумаи бадеӣ
Корҳои чопии устодони кафедра
Китобхо ва маводхои таълимӣ:
1. Рахимова Р.Д ., Шагадаева Т. М., Рахмонов Дж. Курси амалии адабиёти рус. Душанбе 2019. 136 с
2. Хомидова Т.М. Лексикаи бемуодил, иборахои рехтаи забони рус и ва тарзи тарҷумаи онҳо ба забони тоҷикӣ. Душанбе 2019. 128с
3. Раҳимова Р.Д., Шагадаева Т.М, Хасанова О.А, Раҳмонов Ҷ.А. Таърихи адабиёти рус. Душанбе. 2019. 147с
4. Ҳасанова О. А. Назарияи адабиёт. Душанбе. 2019. 117с

Ҳамкориҳои байналхалқӣ

Кафедраи адабиёти чахони хам бо ташкилотҳо, маҷаллаҳои давлатӣ ва бо ташкилотхои хориҷӣ робитаи зич дорад. Дар кафедра донишҷӯён ва магистрҳо аз давлатҳои хориҷӣ тахсил мекунанд. Устодони кафедра мунтазам мақолаҳояшонро дар маҷаллаҳои Федератсияи Руссия ва ИДМ ба чоп мерасонанд.