Кафедраи тарҷума ва муоширати байнифарҳангӣ

Мудири кафедраи тарҷума ва муоширати байнифарҳангӣ номзади илмҳои филологӣ, дотсент Тешаев Хаём Икромович

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, Шаҳраки донишҷуён, бинои № 10

E-mail: dalerti@mail.ru

Таърихи пайдоиши кафедра

Бо қарори Шурои олимони ДМТ аз 28 январи соли 2017 № 07 ш. Душанбе дар факултети филологияи рус кафедраи тарҷума ва муоширати байнифарҳангӣ таъсис ёфт.
Бо фармони ректори ДМТ аз 21 феврали соли 2017 № 55-6 номзади илмҳои филологӣ Тешаев Хаём Икромович мудири кафедраи тарҷума ва муоширати байнифарҳангӣ таъин шуд.

Фаъолияти таълимӣ

Кафедраи тарҷума ва муоширати байнифарҳангӣ дар тайёр кардани мутахассисони соҳибмаълумот дар факултетҳои филологияи рус ва филологияи тоҷики ДМТ саҳмгузор мебошад. Омӯзгорони кафедра аз фанҳои зерин дарс мегуянд:
«Забоншиносии умумӣ»
«Муқаддимаи забоншиносӣ»
«Ҷанбаҳои забонии тарҷума»
«Курси амалии тарҷума»
«Забони муосири рус»
«Услубшиносии забони русӣ ва тоҷикӣ»
«Тарҷумаи матнҳои забоншиносӣ»
«Тарҷумаи шифоҳӣ»
«Таҳрири матнҳои тарҷумашуда»
«Тарҷумаи хаттӣ»
«Тарҷумаи матнҳои иқтисодӣ»
«Назарияи тарҷума»
«Тарҷумаи хаттӣ ва шифоҳӣ»
«Назарияи ва амалияи тарҷума»
«Забони русӣ»
«Тарҷумаи синхронӣ»
«Курси амалии забони русӣ»
«Тарҷуманигории муосир»
«Тарҷумаи матнҳои дипломатӣ»
«Тарҷумаи матнҳои расмӣ»
«Асосҳои муоширати байнифарҳангӣ»

Ҳайати омӯзгорони кафедра

Айни замон дар кафедра 5 омӯзгор ва 1 лаборант фаъолият менамоянд.
Тешаев Хаём Икромович – н.и.ф. (муд. кафедра)
Нагзибекова Мехринисо Бозоровна – д.и.ф., профессор
Мирзоева Махин Меликовна – н.и.ф., доцент
Собирова Фарзона Асомудиновна – н.и.ф., доцент
Холикова Зухро Кенджаевна – докторант

Фаъолияти таълимӣ-методӣ

Дар назди кафедра маҳфилҳои зерин фаъолият мекунанад:
Маҳфили «Тарҷумони ҷавон». Роҳбарии ин маҳфилро н.и.ф. Собирова Ф.А. ба душ дорад. Аъзоени он донишҷуёни ихтисоси назария ва амалияи тарҷумаи факултети филологияи рус мебошанд. Дар нақшаи кории маҳфили мазкур ҳамаи идҳои давлатӣ ва дигар мавзӯҳои роҷеъ ба тарҷумонӣ дарҷ гардидаанд.
Курси такмили ихтисос барои омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ аз фанни забони русӣ. Мақсади асосии ин курс тарзи дурусти бароҳмонии корҳои таълимӣ-методӣ, илмӣ-тадқиқотӣ, ташкилӣ-тарбиявӣ, таълимӣ-тадқиқотии омӯзгорон, муҳаё сохтани шароит барои омузиши «Забони русӣ» ба ҳисоб меравад.
Совети илмӣ-методӣ. Вазифаи асосии совет тафтиш ва тайё намудани маводҳои илмӣ ва илмӣ-методӣ барои ба чоп расонидан ба ҳисоб меравад. Дар семинарҳои методӣ ҳар моҳ маърузаҳои омӯзгорон оид ба масхалаҳои мубрами фанҳои тарҷумонӣ шунида мешаванд. Маърузачиен аз таҷрибаи омӯзгории худ, аз методҳои таъсирбахш ҳарф мезананд.
Маҳфили илмии донишҷӯён. Роҳбарии ин ҷамъиятро омӯзгорон дотсенти кафедра Мирзоева М.М. ва Собирова Ф.А. ба душ доранд. Ин маҳфил донишҷуёнеро гирд овардааст, ки ба масхалаҳои муосири тарҷумонӣ таваҷуҳи беандоза доранд. Аъзоёни маҳфил бо маърузаҳои илмии худ баромад мекунанд.

Фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ

Корҳои илмӣ-тадқиқотии кафедра дар мавзуи «Тадқиқоти масъалаҳои назария ва амалияи тарҷума» ба роҳ монда шудааст.
Натиҷаи корҳои илмӣ-тадқиқотии омузгорони кафедра – ин нашр гардидани монографияҳои илмӣ, уитобҳои дарсӣ ва мақолаҳои илмии онҳо, ки ба донишҷуён дар корҳои илмиашон кумак мерасонанд, ба ҳисоб мераванд.
Донишҷуи курси 2 ихтисоси «назарияи ва амалияи тарҷума», факултети филологияи рус Аҳророва Земфира дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ҷои аввалро ишғол намуд.
Омузгорони кафедра натанҳо тақризи китобҳои дарсӣ, диссертатсияҳо ва дастурҳои методии дар кишвар нашр мешударо, балки берун аз онро менависанд.

Нашри омӯзгорон
Дастурҳои илмӣ-методӣ

1.Нагзибекова М.Б. Масъалаҳои умумии педагогӣ ва методологияи илмӣ оид ба хониш дар синфҳои ибтидоӣ (Дастури таълимӣ) – Душанбе, 2019. – 58 с.
2. Нагзибекова М.Б. Общепедагогические проблемы и научная методология по чтению для начальных классов (Методическое пособие)- Душанбе, 55 с.
3. Нагзибекова М.Б. Учебное пособие по русскому языку (Китоби дарсии забони русӣ). – Душанбе, 2019, 210 с. (в соавт.)
4. Нагзибекова М.Б. Тесты и задания по русскому языку. – Душанбе, 2019. – 189 с. (в соавт.)
5.Тешаев Х.И., Мирзоева М.М., Давлатов М.А. Синхронный перевод (Тарҷумаи синхронӣ). – Душанбе. 2019. -67 с.
6.Маджидова М., Мирзоева М., Тешаев Х.И. Учебное пособие по современному русскому языку (Морфология. Именные части речи) (Китоби дарсии забони муосири рус (Морфология. Ҳиссаҳои номии нутқ)). – Душанбе 2019. – 134с.
7.Нагзибекова М.Б., Тешаев Х.И., Мирзоева М.М., Собирова Ф.А., Давлатов М.А. Методические указания по выполнению, оформлению, представлению и защите курсовых, выпускных квалификационных работ студентов и магистров факультета русской филологии, Душанбе -2019,59с.